CRKVA PRESVETE BOGORODICE

Crkva Presvete Bogorodice nalazi se u užem centru grada. Podignuta je 1834. godine na insistiranje kneza Miloša Obrenovića. Obilazeći Srbiju nakon oslobođenja od Turaka zapazio je da je crkveni život u Srbiji gotovo zamro zbog malog broja svetinja ili njihove zapuštenosti. Tada je odlučio da osnuje novu, timočku episkopiju u Zaječaru i sagradi crkvu.

U proleće 1834. godine otpočeta je izgradnja crkve da bi na već u oktobru svi radovi bili završeni. Zbog nedostatka materijala u zidove su ugrađivani i stari nadgrobni spomenici, a crkva je osveštana u decembru mesecu iste godine. 1840. je izgrađen i oslikan ikonostas rukom Đorđa Bakalovića, dok su ikone izrađene u toku obnove crkve 1877. godine i rad su Steve Todorovića. Na severnom zidu crkve postavljena je ploča sa 26 imena i prezimena sveštenika ubijenih u prvom svetskom ratu od strane Bugara. Preko puta crkve je smešten dvor timočkog episkopa.