MANASTIR U GRLIŠTU

Manastir se nalazi na 14 kilometara od Zaječara. Posvećen je apostolima Petru i Pavlu, a nastao je u 14. veku, u doba cara Stracimira. Nadomak je Grliškog jezera (i crkva i jezero dobili su ime o obližnjem selu). Oko živopisne svetinje su guste četinarske šume. Natpis iznad ulaza obaveštava namernika da je manastir na samom početku Prvog srpskog ustanka (1804. godine) doziđivao i popravljao jedan od prvih ustanika u ovom kraju, pop Radosav Živanović. U manastirskom konaku je do 1876. godine radila škola za decu iz cele okoline.

Crkva ima pravougaonu osnovu sa pripratom, tremom i pomoćnom prostorijom. Dva široka četvorougaona stu7ba u unutrašnjosti hrama odvajaju oltarski prostor od ostalog dela gde su predstavljeni likovi svetaca. Iznad njih je mala kupola. Ikonostas je radio nepoznati slikar u 19. veku. Zvonik potiče iz 1885. godine. Ima dva zvona. Vremenom je kamena osnova popustila, grede su istrulile, pa je potrebna rekonstrukcija.

Sa spoljne strane manastira, na severnoistočnoj strani nalaze se grobovi sveštenika. Najstariji nadgrobni spomenici potiču iz 19. veka.

Autor: Ana Ignjatović