GAMZIGRADSKA BANJA

Gamzigradska Banja nalazi se na 11km zapadno od Zaječara na obali Crnog Timoka neposredno uz magistralni put Zaječar – Paraćin. Izgradnja kupatila počela je još davne 1920. godine, a bolnički kompleks izgrađen je i otpočinje sa radom 1978. godine. Specijalizovana bolnica koja se nalazi u sklopu Gamzigradske Banje sastoji se od dva zatvorena bazena sa toplom vodom, a u terapijama koje se primenjuju ubrajaju se elektroterapija i terapija kiseoničkom oksigenacjom u hiperbaričnim komorama. Takođe, u bolnici je zastupljena i dijagnostika i ispitivanje funkcija perifernog krvotoka, srca, pluća i perifernih nerava i mišića.