Turistička organizacija Srbije je ove godine organizovala Turistički forum u Velikom Gradištu, gde su učesnici dobili priliku da se upoznaju sa potencijalima mesta i sa njegovom bogatom istorijom.

Ovaj događaj je tradicionalnog karaktera i okuplja zaposlene iz oblasti turizma sa ciljem razmene iskustava, edukacije i upoznavanja sa trendovima u promociji turističke ponude Srbije. Iz tih razloga je Turistička organizacija grada Zaječara uzela učešće i bila deo ovog turističkog događaja.